Ølsted Børnehave

Ny Boernehaven Beskaaret

Ølsted Børnehave er beliggende i en mindre landsby mellem Horsens og Vejle. Vi er normeret til 43 børn og er pt. 7 ansatte. Børnehaven er funktionsopdelt, men børnene er tilknyttet en basisgruppe, hvor de samles et par gange i løbet af dagen.

Børnehaven har fællesledelse med Ølsted Skole og SFO, hvilket betyder, at vi arbejder på at skabe en rød tråd gennem hele barndommen for de børn, som hører til skoledistriktet.

Ølsted Skole, Børnehave og SFO arbejder ud fra værdierne: Fællesskab, Glæde, Nærvær, Dialog og Læring.

Vi har i flere år, med stor succes, arbejdet meget målrettet med at gøre overgangen mellem børnehave og skole/SFO så let for børnene som muligt. Det betyder, at vi fra efteråret og frem til 1. april et par dage om ugen, benytter et lokale på skolen til de kommende skolebørn. Fra 1. april og frem til skolestart arbejder børnehave- og SFO personale tæt sammen om at gøre børnene trygge ved de nye omgivelser og de nye voksne. Desuden arbejder vi med, stille og roligt at vende børnene til skoledagens rytme.

Ligeledes har dagplejen sin gang i børnehaven. Vi har to legestuegrupper tilknyttet, som har halvdagslegegruppe her i huset.

Børnehave og SFO åbner sammen om morgenen. Det betyder, at de børn, som kommer i børnehaven mellem kl. 6.15 og kl. 7.30 skal afleveres i SFOen på Ølsted Skole. Her vil der være både børnehave- og SFO personale tilstede. Kl. 7.30 går børnehavepersonalet sammen med børnene over i børnehaven.

Det er muligt for forældrene at komme ind i børnehaven fra kl. 6.15 for at aflevere skiftetøj, madpakker og andet.